Name and shame PR agencies (2)

Posted on november 10, 2007

0


In de vorige post gaf ik al aan dat de hoofdredacteur van Wired een lijst gepubliceerd had met 300 e-mailadressen van ‘spammers’, voornamelijk van mensen uit de PR industrie.

Over die post is ENORM veel commotie ontstaan, met vóór- en tegenstanders van zo’n name & shame-lijst. Even een bloemlezing van de opmerkelijkste bevindingen:

  • – 383 reacties op z’n post dd
  • – Er zijn een aantal PR bureau’s die hierop inspelen door :
    • * hun diensten te pitchen in de comments van de post
    • * hun diensten rechtstreeks aan te bieden bij de klanten van PR bureau’s die op de lijst staan*
  • – Een journalist van PR Week heeft een selectie van de mensen op de lijst aangeschreven om hun mening daarover te weten. De reactie van één van de ‘getroffen’ agencies lees je hier
  • – In een volgende post doet de hoofdredacteur aan zelfkritiek: ook (de marketing-afdeling van) magazines spammen te veel

*LEESTIP: Dat het niet geapprecieerd zou worden dat je klanten probeert af te snoepen met de boodschap “wij staan niet op de lijst”, spreekt voor zich. Maar deze post laat zien dat sommigen echt wel ver over de grenzen van het fatsoen durven gaan. Hilarisch, maar toch ook weer tragisch !

Wat mijn mening hierover is? Zoals ik enige tijd geleden al aanhaalde, is het met Web 2.0 veel gemakkelijker om PR bureau’s te pakken daar waar ze het zwakste staan:  hun eigen reputatie.  Dit gebeurt, meer en meer, en ook in België.

Dat is jammer, want dit bemoeilijkt juist de relatie tussen de journalist en de communicatieverantwoordelijke. Terwijl die relatie juist essentieel is om tot een win-win-situatie te komen. Ik zou de lijst dan ook niet gepubliceerd hebben.

Advertenties
Posted in: public relations