Controle bedrijfswebsite moet naar eindverantwoordelijken

Posted on juni 9, 2008

0


Wie controleert de bedrijfswebsite? Alvast niet de marketingmanager, zo blijkt uit onderzoek van Tridion. Wie dan wel? Meestal IT en junior marketingmedewerkers, blijkbaar. Voor ons land worden ook de afdelingen Customer Service, HR, ontwerpers en Finance genoemd.

Corporate websites hebben een publiek, en dat publiek moeten ze dienen. Beste manier voor grote bedrijven is om met een redationeel team te werken. Dat team moet het doel van de website bepalen, en vanuit die gedachtengang vertrekken. Een bedrijfswebsite moet mee ingeschakeld worden in de all-round communicatie, en moet de bedrijfsdoelen begeleiden. Zoniet vergaloppeert de site zich, en krijg je nooit de nodige fondsen en (textuele) input om de site tot een succes te maken.

Mijns inziens oppereert dit redactioneel team best onder de auspieën van de marketing- of communicatiemanager. Zij dragen immers de eindverantwoordelijkheid over alle officiële communicatiemiddelen. Daarnaast is enige controle over de bedrijfswebsite ook nodig om sociale media te implementeren op je corporate website.

Tijd dus dat deze managers het heft in handen nemen !

Disclosure : Tridion is een klant van mijn werkgever.

Advertenties