€75 voor : microkredieten ?

Posted on september 4, 2008

2


Billy heeft me €75 gegeven. Deze gaat naar het goede doel. Als lezer van deze blog kies jij welke vd 3 goede doelen die ik selecteer, de €75 krijgt.

Microkredieten

Microkredieten zijn bescheiden, meestal kortlopende leningen. Zij richten zich hoofdzakelijk op kleine ondernemers (eenmanszaakjes, familiebedrijfjes) in het Zuiden die geen toegang hebben tot leningen en andere financiële diensten bij de reguliere commerciële banken.

In de regel zijn de ontvangers van microkredieten of -leningen vrouwen. Vrouwen hebben meestal geen enkele andere mogelijkheid om startkapitaal voor welk initiatief dan ook bij elkaar te krijgen. Bovendien blijkt uit ervaring dat vrouwen zeer betrouwbare “terugbetalers” zijn en dat zij hun portefeuille beter en ruimer – o.m. naar de leefgemeenschap en de toekomst van hun kinderen toe – beheren dan mannen. Vrouwen verbeteren er dus niet alleen hun eigen positie en slagkracht mee, maar die van de hele gemeenschap. Op die manier heeft een kleine financiële stimulans niet alleen economische, maar ook ingrijpende sociaal-culturele gevolgen.

De terugbetaling van het startkapitaal uit de inkomsten maakt het bovendien mogelijk om de omvang van de “onderneming” jaarlijks te doen groeien. Je kan dus van een hefboomeffect spreken.”  Meer info op 11.be of op Wikipedia.

Voor mij vormen microkredieten een duurzame ondersteuning van de minder kapitaalkrachtige medemens.

slogan microkrediet

Er zijn verschillende organisaties die zich er mee bezig houden. In België vond ik al Alterfin, maar zij aanvaarden op hun site nog geen MasterCard. Een alternatief zou MicroSummit Campaign zijn, daar kan je het bedrag kiezen, en met een Billy betalen. Als jullie nog een goed alternatief hebben, mag je dat ook hieronder laten weten.

Krijgen microkredieten van jou de €75? Laat het me op vrijdag weten.

Advertenties